Cocok Untuk Status Facebook-Motivasi Dan Insfirasi Islam Dari Sumber Al Qur'an Dan Al Hadist

Cocok Untuk Status Facebook-Motivasi Dan Insfirasi Islam Dari Sumber Al Qur'an Dan Al Hadist
Cocok Untuk Status Facebook-Motivasi Dan Insfirasi Islam Dari Sumber Al Qur'an Dan Al Hadist.
 Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah kejadianku, maka perindahlah perangaiku. (HR Ahmad)*      Sungguh Allah benar-benar ridho pada hamba jika makan lalu memujinya atas makanan itu, jika minum lalu memujinya atas minuman itu(HR Muslim)

*      Orang yang makan dan lagi bersyukur setara dengan orang yang berpuasa dan/lagi bersabar (HR Bukhari)

Sungguh Allah wajibkan kamu berlaku ihsan (dgn baik dan maksimal) dalam segala hal. (HR Muslim)

*      Ya Allah, cukupilah aku dengan rizki-Mu yang halal (supaya aku terhindar) dari yang haram.(HR.Tirmidzi)

*      Sesungguhnya, ada 2 hal pada dirimu yang dicintai oleh Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. (HR.Muslim)*      Diantara dosa-dosa besar adalah berkata kasarnya seseorang kepada kedua orang tuanya. (HR.Bukhari)
Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk, yang keji dan yang ucapannya kotor (HR Bukhari)

*      Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (HR Bukhari)

*      Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. (Al ‘Ashr:3)

*      Allah tidak menyukai tiga perkara yaitu; banyak bicara, banyak bertanya (yang berlebihan) serta menyia-nyiakan harta. (HR Muslim)

*      Allah tidak menyukai tiga perkara yaitu; banyak bicara, banyak bertanya (yang berlebihan) serta menyia-nyiakan harta. (HR Muslim)

*      Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. (HR. Abu Dawud)*      Ada 3 perkara yang membinasakan; hawa nafsu yang dituruti, kekikiran yang dipatuhi, dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri." (HR.Thabrani)

*      Tiada akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan.(HR.Bukhari)

*      Jangan mendendam atas kesalahan orang lain.(HR.Muslim)

*      Hendaklah salah seorang diantara kalian mencermati kepada siapa ia berteman.(HR.Tirmidzi)

*      Bencilah musuhmu sekedarnya.Karena boleh jadi suatu hari nanti ia akan jadi orang yang kau cintai (Ali bin Abi Thalib ra)

*      "Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan kawan bergaul yang sholeh lebih baik daripada menyendiri." (HR.Hakim)

*      Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang selalu taqwa, selalu merasa cukup, dan berusaha menyembunyikan amal." (HR.Muslim)

*      "Tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini, melainkan setelah sempurna rezekinya." (HR. Al-Hakim)*      "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi." (HR.Bukhari)

*      "Sesungguhnya Allah Ta’ala itu Maha Memberi, Dia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia." (HR. Al-Baihaqi)

*      Siapa memberi kelonggaran org yang susah,niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia&akhirat (HR Muslim)

*      Sesungguhnya Allah itu Mahalembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan” (HR.Muslim)

*      Sesungguhnya Allah itu Mahalembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan” (HR.Muslim)

*      Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling besar mendatangkan manfaat (baik) bagi manusia yang lain.(HR Thabrani)

*      Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut." (HR.Muslim)*      Dan janganlah terlalu banyak tertawa.Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. (HR Ahmad)

*      Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dijauhi manusia karena ditakuti kejahatannya. (Mutafaq’alaih)

*      Alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib mereka sendiri dengan tidak mengurusi (membicarakan) aib-aib orang lain.

*      Allah melaknat penyuap, penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka. (HR. Ahmad)

*      Di antara akhlak seorang mukmin adalah baik dalam berbicara, tekun bila mendengarkan, berwajah ceria, dan menepati janji.(HR. Ad-Dailami)

*      Orangtua adalah pintu surga yang paling tengah, apabila kamu mau maka sia-siakanlah pintu tersebut atau peliharalah.(HR.Tirmidzi)

*      Termasuk dari kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.(HR.Tirmidzi)

*      Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya se-muslim maka Allah akan mengangkat derajatnya.(HR.Thabrani)

*      Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. (HR Ahmad)

*     Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan seorang hamba) adalah akhlak yang baik. (HR Abu Daud)

*      Barangsiapa menasihati saudaranya scr rahasia maka sungguh ia telah memberi nasihat dgn sebenarnya & menghargainya" -Imam Syafi'i
*      "Dan, jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya..."(QS Ibrahim : 34)*      Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci (oleh jiwa) & neraka itu diliputi perkara2 yang disukai syahwat (HR Muslim)

*      Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu bernama Ar-Rayyan, yang masuk dari pintu itu pada hari kiamat hanya orang yang berpuasa (HR Bukhari)

*      Jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Coba lihat, seberapa jauh kau telah berusaha, dan seberapa dekat kau dengannya.

*      Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. (HR Tirmidzi)

*      Sesungguhnya Allah Ta’ala itu Maha Memberi, Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. (HR Al Baihaqi)

*      Seorang yang bodoh tapi murah hati (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi kikir. (HR Ath-Thabrani)

*      Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya dia segera memperbaikinya.(HR.Bukhari)

*      Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya yakni nikmat sehat dan waktu senggang.(HR.Bukhari)

*      "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu." (QS. Al Baqarah:216)

*      "Dan barang apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya." (QS.Saba':39)

*      Obatilah orang yang sakit dgn shodaqoh, bentengilah harta kalian dgn zakat & tolaklah bencana dgn berdoa (HR Baihaqi)

*      Siapapun yang merasa puas dengan yang diberikan Allah kepadanya, maka Allah akan membuatnya berkecukupan. (HR.Bukhari)

*      Shalat subuh menjadikan seluruh umat berada dalam jaminan, penjagaan, dan perlindungan Allah sepanjang hari.(HR.Muslim)

*      "Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di waktu malam dan membangunkan istrinya utk shalat." (HR.abudawud)

*      "Sesungguhnya sebaik2 Penguasa adalh yang mencintai Ulama & seburuk2 ulama adalh yang mencintai penguasa." (Imam Al-Zuhri)

*      "Siapa memberi kelonggaran org yang susah,niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia & akhirat." (HR Muslim)

*      "Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya disisi Allah, lihatlah seberapa tinggi kedudukan Alah dalam hatinya." (Ibnu Atha'ilah)

*      Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang & sabar.~Umar bin Khaththab)~

*      Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran.(HR.Tirmidzi)

*      Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu kikir dalam menafkahi keluarganya. (HR. Ad-Dailami).

*      Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. (HR. Ad-Dailami)

*      Barangsiapa yang menahan diri (tidak meminta-minta sekalipun miskin), maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya (HR Bukhari)

*      Tinggalkanlah yang meragukanmu, karena kejujuran adalah ketentraman, dan kebohongan adalah kebimbangan (HR. Tirmidzi)

*      Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi)

*      "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." (HR. Ahmad)

*      "Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." (QS. Al Qoshosh: 77)

*      Tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu dan tidak diterima shodaqoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal(HR. Muslim)

*      Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah,niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik bagimu.(HR. Ahmad)

*      Seorang muslim (yang baik) adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain (HR. Bukhari)

*      Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan, dan ujian serta cobaan terhadap umatku ialah harta-benda. (HR. Tirmidzi)

*      Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api.[HR.Tirmidzi)

*      Seorang muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin (lainnya) dr (kejahatan) lidah dan tangannya.(HR. Ahmad)

*      Sesungguhnya ada 2 hal pada dirimu yang dicintai oleh Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah." (HR.Muslim)

*      Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan." (HR. Abu Dawud)

Belum ada Komentar untuk "Cocok Untuk Status Facebook-Motivasi Dan Insfirasi Islam Dari Sumber Al Qur'an Dan Al Hadist"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel